torsdag den 18. januar 2018

David Trads er igen fremme med en vildmand udtænkt i Roms Cafe latte kvarter.

Her er den rigtige udlægning.


Når man skræller den politiske spin og de strategiske positioneringer fra,
Plus LA’s amatørisme og  DFs behov for igen at have den strammeste udlændingepolitik for sig selv,
Var det Regeringens vurdering af situationen, at dette projekt simpelthen ikke kunne flyve.
Det er de helt jordnære ting der er årsagen:
På baggrund af fortrolige kilder ved vi at der lå et aftaleudkast,
Som ville betyde skattelettelser for 10,8 mia. kr. på forhandlingsbordet,
Da Samuelsen lovede danskerne historiske  skattelettelser.
Men efter hans sejrs sikre attitude og LA´s trusler om ikke at stemme for finansloven skrumpede skitsen på under en uge ind til 7,2 mia. kr. .
Og lige før jul manglede der den totale bodsgang fra Anders Samuelsen,
Så de sidste rester af skattelettelser blæste bort med julefreden.
Efter nytår blev planerne om »en ambitiøs skattereform«
Helt taget af hylden.
I stedet forhandler regeringen og DF nu om en skattepakke,
Der tegner til at sænke skatten på arbejde for 1 mia. kr.
Og gøre det mere attraktivt at spare op til pension for ca. 2,5 mia. kr.
Altså samlet 3,5 mia. kr.
Lars Løkke og Regeringen var kommet frem til at yderligere sammenkædning af skatte aftalen,
Havde kun afstedkommet at DF konstant flyttede målet og kom konstant med nye krav,
På grund af de  kunne ikke se sig selv i historiske skattelettelser,
Hvis DF skulle fastholde konkurrencen om vælgere med socialdemokratiet.

DF ved godt af mange af deres krav om udlændinge stramninger ikke har nogen gang på jorden,
Men kun stilles på grund af nye borgerlige bider dem i haserne.


Jeg skrev fornyeligt lidt om hvordan DF ser på situationen, linket er vedheftet:


https://den1millionerenudfordring-hercules.blogspot.dk/2018/01/dansk-folkeparti-har-krvet-et.html?spref=fb

mandag den 15. januar 2018

Der er afsagt en dom i december måned 2016 af Menneskeretsdomstolen i Strasbourg:

Vedr: Naser Hosseini med flere.


Jeg ser og oplever ting for tiden som jeg for kort tid siden ikke havde fantasi til at forestille mig:
Der er afsagt en dom i december måned 2016 af Menneskeretsdomstolen i Strasbourg:

Denne dom betyder tilsyneladende at hvis borgere fra andre lande kommer til Danmark og søger asyl:

Uanset om ansøgningen på forhånd er total grundløs så giver dommen den pågældende person vide rettigheder.
Nogenlunde sådan lyder konklusionen på en dom afsagt for godt et år siden af Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol.

Dommen betyder, at myndighederne skal bruge flere kræfter på at undersøge, om syge udlændinge er i reel risiko for:

»at blive udsat for en alvorlig, hurtig og uoprettelig forværring i vedkommendes helbredstilstand,
Der vil resultere i intens lidelse eller i en væsentlig reduktion i forventet restlevetid,«

Fremgår det af Udlændinge- og Integrationsministeriets referat af dommen.

Blandt andet plædere venstrefløjen for at en retarderet kvinde fra Tyrkiet som kom til Danmark på turistbesøg nu skal være den danske stats problem.

Hvis det bliver normen vil Danmark bliver en magnet for mennesker,
Med alvorlige sygdomme fra mange lande med mange udfordringer,
Disse udfordringer bliver nu pludselig den danske stats problem.

Der findes flere sager og jeg kender ikke dem alle, men en enkelt sag har jeg kunne følge i pressen.
Sagen genbehandles nu et år efter udvisning:

Naser Hosseini som har fået indopereret hjerteklap i Grækenland 2007.
Kan nu komme tilbage Danmark fra Afghanistan og få genbehandlet sin sag.
»Vi er glade for, at de har genoptaget sagen, og at han får lov at komme til Danmark, mens sagen behandles«,

Lyder det fra advokat til alvorligt syg udvist afghaner”

Dette er en af de 11 sager der skal genhandles på grund af menneskerets dommen fra december 2016,
Måske er der yderligere sager, men det må udlændingestyrelsen finde ud af.
Jeg forstår til fulde at Naser Hosseini naturligvis gør alt for at komme tilbage til Danmark,
Det er ikke mit ærinde at skade ham.
(det skal lige nævnes at udlændingestyrelsen behandler Ca. 80.000 sager om året)
Reglerne skal følges og hvis det betyder at en eller flere for lov til at blive i Danmark eller vende tilbage til Danmark,
Så er det det et faktum vi må forholde os til:

Hvad betyder denne dom, jo den betyder at hvis en person kommer til Danmark og søger asyl,
vil vedkommende kunne opnå permanent humanitært ophold hvis personen er alvorlig syg og dette kan dokumenteres.
(uanset om deres asylansøgning er total grundløs)

Når dette bliver internationalt kendt vil der komme flere hundrede af personer til Danmark,
Som er alvorlig syge og selv om deres asylansøgninger er åbent lyse grundløse,
Vil de kunne forlange permanent humanitært ophold i Danmark.

Hvis vi bare antager at der kommer 200 personer om året vil det koste den danske stat  Ca. 200 millioner om året,
Næste år 400 millioner tredje 600 millioner og så fremdeles.

Jeg vedhæfter  Naser Hosseini sag, som den er oplyst i pressen, der kan naturligvis være oplysninger som ikke er offentlig kendt..

Og jeg ved ikke i skrivende stund om Naser Hosseini opfylder betingelserne for permanent humanitært ophold .


lørdag den 13. januar 2018

Bent Winther: Det var »den dybe stat«, der satte hælene i over for Thulesen DahlNår man skræller den politiske spin og de strategiske positioneringer fra,
Plus LA’s amatørisme og  DFs behov for igen at have den strammeste udlændingepolitik for sig selv,
Var det Regeringens vurdering af situationen, at dette projekt simpelthen ikke kunne flyve.

Det var ikke   »den dybe stat«, der satte hælene i,
Men politiske fejlvurderinger, forfængelighed, samt angst for vælgerne.
Bent Winther er måske lidt bagklog og ude af trit med de faktiske hændelser.

Derfor brugen af det dramatiske »den dybe stat«

Men nej,

Det er de helt jordnære ting der er årsagen:
På baggrund af fortrolige kilder ved vi at der lå et aftaleudkast,
Som ville betyde skattelettelser for 10,8 mia. kr. på forhandlingsbordet,
Da Samuelsen lovede danskerne historiske  skattelettelser.
Men efter hans sejrs sikre attitude og LA´s trusler om ikke at stemme for finansloven skrumpede skitsen på under en uge ind til 7,2 mia. kr. .
Og lige før jul manglede der den totale bodsgang fra Anders Samuelsen,
Så de sidste rester af skattelettelser blæste bort med julefreden.
Efter nytår blev planerne om »en ambitiøs skattereform«
Helt taget af hylden.
I stedet forhandler regeringen og DF nu om en skattepakke,
Der tegner til at sænke skatten på arbejde for 1 mia. kr.
Og gøre det mere attraktivt at spare op til pension for ca. 2,5 mia. kr.
Altså samlet 3,5 mia. kr.
Lars Løkke og Regeringen var kommet frem til at yderligere sammenkædning af skatte aftalen,
Havde kun afstedkommet at DF konstant flyttede målet og kom konstant med nye krav,
På grund af de  kunne ikke se sig selv i historiske skattelettelser,
Hvis DF skulle fastholde konkurrencen om vælgere med socialdemokratiet.

DF ved godt af mange af deres krav om udlændinge stramninger ikke har nogen gang på jorden,
Men kun stilles på grund af nye borgerlige bider dem i haserne.


Jeg skrev fornyeligt lidt om hvordan DF ser på situationen, linket er vedheftet:


https://den1millionerenudfordring-hercules.blogspot.dk/2018/01/dansk-folkeparti-har-krvet-et.html?spref=fb

Dansk folkeparti har krævet et ’paradigmeskifte’ i den danske udlændinge politik.


Det er ikke noget nyt det har Danskerne  vænnet sig til,
Dansk Folkeparti får normalt,hvad de vil have,
Hvis bare de giver de borgerlige partier det, som de vil have.

Det har været normen for borgerlig politik i mange år:
Venstre har gennemført borgerlige reformer af velfærdsstaten,
Mens Dansk Folkeparti har fået radikale stramninger af udlændingepolitikken.

Så langt så godt, men det kan virke paradoksalt,
At Dansk Folkeparti har krævet et opgør med et paradigme, de selv har defineret.
Men deres logik er at arbejde for den konstante overskridelse af normer,
Den stadige brutalisering af behandlingen af indvandrere og flygtninge.

Dette nye paradigme har måske ikke været for at opnå en aftale,
Men at det skulle ende med et sammenbrud.
Hvorfor så det kunne man tænke,
Normalt kæmper partierne for at opnå at få gennemført deres politik,
Men Danske folkeparti er ikke et normalt parti,
De tænker helt anderledes derfor har de flyttet målene igennem længere tid,
Så de nu har passeret alle normalitet ér, har skrottet konventionerne,
De ved udmærket at den almindelig dansker ikke går så højt op i den slags.

Men det er der heldigvis erfarne politikere der ved hvad det betyder:
Det er nemlig de internationale spilleregler der regulere landenes adfærd i forhold til hinanden,
Og Danmark er et lille land som har brug for beskyttelse via konventionerne.
Tilbage til Dansk Folkeparti, hvorfor gør de dette?
Kan de ikke se farerne ved dette?
Muligvis, men jeg er ikke overbevist,
Men det vil aldrig blive aktuelt,
Det er for mange forstandige mennesker i det danske folketing der vil stoppe en sådan vildfarelse.
Hvorfor vil de så forfølge et sådan blindt spor:
Jo for vil være det parti der har den mest voldsomme og outrerede udlændinge politik så de kan overgå de nye borgerlige.
Dette er vigtigere for dansk folkeparti,
End at sørge for at kassedamen Sosu-assistenten og den lavt lønnede industriarbejder,
Med flere får en skatte lettelse på ca. 4000 kr.

torsdag den 11. januar 2018

Inger Støjberg hvor ender dette.Venstre fløjen går nu højre fløjens ærinde, der øves maksimalt pres på Inger Støjberg i sager der kan henføres til menneskeertsdomstolens dom af december 2016.


Blandt andet plædere venstrefløjen for at en retarderet kvinde fra Tyrkiet som kom til Danmark på turistbesøg nu er blevet den danske stats problem.
Hvis det bliver normen vil Danmark blive magnet for mange alvorlige syge mennesker fra mange lande med mange udfordringer, disse udfordringer bliver nu pludselig den danske stats problem.

Der findes flere sager og jeg kender ikke dem alle, men en enkelt sag har jeg kunne følge på grund af at Naser Husseini og hans advokat selv har leveret  meget fortroligt materiale til pressen om sagen.

Som lægmand har jeg kigget på Naser Husseini sag ,
Han fået ny hjerteklap indsat i 2007 i Grækenland og i den forbindelse er der ordineret medicin,
I form af blod-fortyndende medicin så ikke han risikere at få en blodprop i hjertet hvis klappen ikke fungere optimalt.
Denne medicin han omtaler er Perindopril som er et af mange præparater med samme virkning,
Blandt andet blodfortyndende.


Der findes i alle lande i tusindvis af personer der får blodfortyndende medicin.

(Der er mange i Danmark som  får blodfortyndende medicin som har en dårlig hjerteklap)

Jeg tror naturligvis også denne tilsvarende medicin findes i Afghanistan,
Men måske ikke dette omtalte præparat for når man søger på dette (Perindopril) er det udgået i 2017.

(men der findes mere op 30 tilsvarende præparater)

(Jeg har efterfølgende fået oplyst at han er gået over til Marevan som er et andet blodfortyndende
Medicin produkt og det kan åbenbart fås i Afghanistan)
Kunne det være at Naser Husseini og hans advokat,
bruger dette påskud for han kan komme tilbage til Danmark.
Jeg forstår godt at folk prøver alt for komme til Danmark,
Som er  et dejligt land og hvis det skal blive ved,
Kan Danmark ikke modtage alle der gerne vil være i Danmark.


Plus kopi fra 24/7 hjemmeside med sagen.


Men tvanghjemsendelsen af Naser Husseini er ifølge to førende eksperter ulovlig, da den er i lodret strid med en dom, som blev afsagt i december 2016 ved Den Europæiske Menneskerettigheds domstol, fordi de danske myndigheder undlod at undersøge om den tvang´s udsendte mand overhovedet havde en chance for at skaffe eller betale sin hjertemedicin.

Det er lodret forkert, de danske myndigheder undersøgte og fandt ud af at medicinen kunne fås i Afghanistan.


Nasers livsfarlige nedtælling:

Har 30 piller tilbage"
“Jeg har ikke fået det bedre, tværtimod, værre,” siger 31-årige Naser Husseini på en skrattende telefonforbindelse fra Afghanistan, da Radio24syv interviewer ham via en tolk.

Han blev tvangshjemsendt fra Danmark til Afghanistan den 28. februar 2017. Og siden da har han kæmpet desperat for at skaffe sin livsvigtige hjertemedicin.

Han har fået indopereret en kunstig hjerteklap, der - for at undgå blodpropper - kræver livslang behandling og kontrol, hvis sygdommen ikke skal koste ham livet.

Naser Husseini fik i 2013 humanitær opholdstilladelse i Danmark på grund af sin sygdom.

Justitsministeriet lagde dengang vægt på, at “en behandlingsafbrydelse utvivlsomt og inden for kort tid ville medføre serier af blodpropper i hjernen med uoprettelige skader til følge.” Vurderingen bakkes op af flere lægeerklæringer i sagen.

Men da Naser Husseini søgte om at få forlænget sin humanitære opholdstilladelse to år senere, fik han afslag. Det skyldtes, at ministeriet i databasen MedCOI kunne se, at begge de medicinske præparater, som Naser får, nu kunne fås i Afghanistan.

Naser Husseinis advokat at påpege, at det ville være urealistisk for Naser Husseini at få sin behandling i hjemlandet, da han bor mange timers kørsel fra Kabul, hvor medicinen kan fås.

Men det havde ikke nogen betydning, lød det i 2015 fra ministeriet med henvisning til de danske regler, som blev indført i 2010, som siger, at så længe medicinen generelt er tilgængelig, kan man give afslag uden at skele til, om den enkelte persons forhold.

Naser Husseini blev derfor sat på et fly mod Afghanistan den 28. februar 2017. Hans advokat forsøgt at få sagen genoptaget og søgte samtidig om tilladelse til, at Naser Husseini kunne blive i Danmark, mens den behandles.

Inden han blev hjemsendt havde Naser Husseini fremlagt dokumenter fra Afghanistan, som sår tivvl om, hvorvidt medicin rent faktisk kan skaffes i hjemlandet.

Og da han ankom til Kabul, blev hans frygt til virkelighed. Han kan ikke finde sin medicin.

“Nej nej, det kan jeg ikke og har prøvet hos de udenlandske apoteker kunne jeg heller ikke skaffe dem,” fortæller Naser Husseini, der har været arbejdsløs siden ankomsten til Kabul, bor hos en bekendt, da hans familie bor over 10 timers kørsel fra Kabul.

Han har nu under 30 piller tilbage.

Spørgsmål: Hvad vil du gøre, når du ikke længere har dine medicin?

“Så bliver jeg nødt til at forlade Afghanistan.”

Spørgsmål: Hvor tager du hen?

“Jeg har ikke noget alternativ, jeg ved ikke hvor. Hvor som helst, som jeg kan nå frem til. Jeg bliver nødt til at forlade Afghanistan mod Iran, Tyrkiet og der omkring. Som jeg sagde, så er der den her iranske kvinde. Jeg lærte hende at kende i Danmark. Hun en ven, som vil skaffe mig min medicin.”

Radio24syv har talt med kvinden, Nina Parivash Ziari. Ud over at være sociolog og formand for frivilligforeningen Vores Asylbørn forsøger hun lige nu at få sendt medicinen til Naser Husseini, inden det er for sent.

“Jeg arbejder i døgndrift for at finde ud af, hvordan jeg får det frem. Men intet er sikkert, desværre. Så det er et nervepirrende spørgsmål, for det er et stort ansvar at sidde med. At man ligger inde med medicinen, men at det er så svært at få frem,” siger Nina Parivash Ziari, som frygter for Naser Husseinis fremtid:

“Hans tilstand er stærkt forværret og han har svært ved at få dagen og vejen til at gå, fordi han har det så dårligt. I forhold til at flygte ud er hans helbredstilstand for dårlig til, at han kan tage rejsen. Advokaten har anmodet ministeriet om at tage stilling til sagen igen, fordi det kan jo ikke være rigtigt, at vi har sendt en mand direkte i døden.”

Det sidste er oplagt forkert han er kun i risiko hvis hjerteklappen ikke virker som den skal,så kan der opstå blodpropper.           (med mindre at Naser Husseini har andre lidelser som ikke er oplyst)

Hvis denne sag og tilsvarende sager ender med permanent ophold i Danmark kan vi se frem til i hundredvis  af folk med store handicaps vil søge mod Danmark og det vil ende med velfærdsstatens sammenbrud.

 

onsdag den 3. januar 2018

Så meget koster ghettoerne.


2,5 mia. kroner er de direkte udgifter til offentlig forsørgelse i ghettoområderne (regeringens liste over udsatte boligområder i 2016). Alene udgifter til førtidspension er på godt en milliard kroner.
6.110 personer i ghettoområderne var i 2016 på kontanthjælp eller lignende. En tredjedel har været i kontanthjælpssystemet i under et år, mens 790 har været i kontanthjælpssystemet i mere end ti år.
18 procent af de 38.420 personer i den erhvervsaktive alder i ghettoområderne var med udgangen af 2016 på kontanthjælp med videre. I hele befolkningen var fire procent i den erhvervsaktive alder på kontanthjælp.
11.560 flere ville være i beskæftigelse, hvis beskæftigelsesfrekvensen i ghettoområderne var den samme som for alle med dansk oprindelse.
40 procent er i beskæftigelse i ghettoområderne (beskæftigelsesfrekvens), mens det gælder for 70 procent for alle med dansk oprindelse.
2,9 mia. kroner er den samfundsøkonomiske gevinst, hvis beskæftigelsesprocenten var den samme i ghettoområderne som for alle med dansk oprindelse.
970 mio. kroner er de samlede udgifter til kontanthjælp, uddannelseshjælp og integrationsydelse til personer i ghettoområderne i december 2016.
Kilde: Beskæftigelsesministeriet

mandag den 1. januar 2018

Lars Løkke Rasmussens Nytårstale er blevet modtaget som forventet"Det er tydeligt at flere af dem der udtaler sig har bestemt deres kommentarer på forhånd,
Og de store faglige organisationer lirer samme lektie af som vanlig,
Med der er ikke penge til skattelettelser.
De taler mod bedre vidende i dag bruges der ca. 44 % af statsbudgettet på social sikring og tryghed,
S
varende til Ca. 530 milliarder kr årligt.

Det skriger jo til himmelen at der ikke kan bruges Ca. 10 milliarder kr. til at lette skatten for de lavest lønnede,
S
varende til mindre end 1 % af statsbudgettet.

Vedr. Ghettodannelser er det et stigende problem,
A
t det ikke bliver bedre, men værre.
Det vil sige at de Ca. 33 milliarder kr. Det koster årligt at prøve at integrerer en stor del af indvandrere og flygtninge,
Der kommer fra ikke vestlige lande, at den udgift vil forsætte med at stige.

Den Danske befolkning vil bliver mere fjendtlige og uforstående over for at dette parallel system hvis det forsætter.


Derfor må parallel samfundene brydes op,og dem der ikke vil Danmark må sendes hjem.