onsdag den 18. april 2018

Kimen til den nuværende konflikt blev lagt i 2013.Men historien bagved er langt ældre,
Derfor besluttede Helle Thornings regering at nu skulle det slutte,
Med at lærerne selv bestemte arbejdstid og bestemte selv hvem der skulle lede og fordele arbejdet.
Jeg henviser her til ANDERS Bondos berømte tale i 2013, hvor han erklærede at det var lærerne og ikke arbejdsgiverne der bestemte.

Lyt selv:


Det hele skrider for lærerne – men det kan de kun takke sig selv for.


https://jyllands-posten.dk/debat/breve/ECE10399798/det-hele-skrider-for-laererne-men-det-kan-de-kun-takke-sig-selv-for/
Fagbosserne har kørt en mediekrig og vundet, samt sørget for at diverse historier om løn og overflod kommer i dryp undervejs samt at hele trollehæren fra fagforeningerne er på SOME hele tiden.

Så det er ikke underligt at næsten 70 % af Danmarks befolkning bakker op om de offentlige ansatte.
Moderniseringsstyrelsen har ikke samme muligheder for at hælde millioner i annoncer og de har heller ikke 70-80 % af Journalisterne på deres side.
Situationens general" Dennis Kristensen har trukket i trådene på tværs af fagforenings og forhandlings skel, samt sat ekstra trump på med 100 millioner til strejkekassen i starten af konflikten.
For øvrigt 100 millioner som FOA endnu ikke havde,
Det gjorde jeg Dennis Kristensen opmærksom på, med det resultalt at samme Dennis Kristensen blokerede mig på de SOME.


https://jyllands-posten.dk/politik/ECE10399727/kommunaldirektoer-i-hoeje-taastrup-kommune-faar-millionfratraedelse-for-at-fortsaette-i-samme-job/


Gammel aftale med Corydon forfølger lønmodtagere:

 http://politiken.dk/6375208


https://politiken.dk/oekonomi/arbejdsmarked/art6375208/Gammel-aftale-med-Corydon-forfølger-lønmodtageretirsdag den 13. marts 2018

Stik nu piben ind,I er ved at nærme jer Russiske tilstande,I er nu passeret 70% medvind i den offentlige mening.De sidste otte uger har fagbosserne og deres trolle hær fuldstændig overtaget de SOME,
Det er både legalt og i orden:
Men er det hensigtsmæssigt at knapt 800.000  offentlige ansatte skal gå i takt og have nøjagtigt det samme ud af de forhandlinger som forhåbentlig foregår i denne uge.
Det virker som en umulig opgave og lande et forlig på dette grundlag.
I følge forlydender så tilbyder arbejdsgiverne Ca. 7 % og de offentlige ansatte vil have 8,2 %.

Hvis en offentlig medarbejder har en bruttoløn på 28.000 kr. tillagt 8.% over en treårig periode ville det give slutløn på :30.046 kr.

Hvis nu man delte  de 1,2 %ville de være et tab for de offentlige ansatte på 0,6 % og dette ville betyde  et tab efter skal på Ca.170 kr. om måneden for medarbejdere.
Er dette virkelig værd at stoppe hele Danmark for ??

Staten og kommunerne kunne jo også give sig det sidste stykke,
Men det har jo allerede givet dønninger på det private arbejdsmarked.

At det offentlige er stukket lidt af, og ikke mindst at man fra medarbejder side i 2015 tilkendegav,
At man var enige om at der var et løn gab der skulle reduceres.


Ud over dette er der spisepausen, som jeg mener ikke er egnet til at tage med i forhandlingerne:
1.       hvis det er noget man har krav på siden 1921 vil det jo være oplagt at vente og tage en sag i arbejdsretten,
Hvis det er muligt, der vil retfærdighed ske fyldest, så hvorfor belaste forhandlingerne med noget man har.
Hvis ikke man har en sådan aftale så koster det arbejdsgiverne 7,5 % så er det en anden sag.
2.       2. Lærerne skal have aftale om at arbejde 37 timer om ugen,
Men det er arbejdsgiverne der leder og fordeler arbejdet.
3.       Det der sker nu vækker minder fra en svunden tid hvor alle helst skulle mene det samme, ellers blev de hjulpet lidt på vej.
4.        Balancen er tippet, de offentlige ansatte er gået fra at være lidt i skyggen,
til er nu at være helt i front, med 800.000 stemmer bag jer, gør at det offentlige system er ved at tilte,
Stik nu piben ind inden I vælter systemet.

torsdag den 8. marts 2018

70 % af den Danske befolkning bakker op om de offentlige ansatte.


I går varslede både staten, regionerne og kommunerne lockout af godt 440.000 offentlige ansatte. Lockoutvarslet sker som modsvar til de offentligt ansattes strejkevarsel, og Danmark risikerer altså at ende i en storkonflikt med strejke fra 4. april og lockout fra 10. april med.

Nu kommer der klyng  fra mange sider og ikke mindst fagforeningerne,
Som har kørt krigs trommer og Bazooka i 8 uger på SOME og via annoncer for millionbeløb
Samt sendt strejkevarsler og slået på Tromme med at man har overflyttet 100 millioner til strejkekassen ,millioner som man forøvrigt endnu ikke har disponererings ret over.

Hvad handler det hele om, jo på overfladen at arbejdsgiverne vil give Ca. 7 % over tre år og lønmodtagerene vil have Ca. 8 % .

Herudover vil de statsansatte forsøge ar få sneget en spisepause ind i overenskomsten.

Fagbosserne har dygtigt overtaget SOME og totalt vundet kampen mod arbejdsgiverene,
Blandt andet fået solgt at de offentlige ansatte er en udsat gruppe der er underbetalt og nærmest misrøgtet.
Intet er mere forkert, hvis man ser fra 2008 til dato er de foran og det har de vedkendt sig,
Ved Overenskomstforhandlingerne i 2013   og 2015.

Hvad handler det ellers om,
Jo fagforenings medlemmerne skal overbevises om at fagbosserne taler Deres sag og gør nytte.

Sandheden er at de har udspillet deres rolle,de fleste medlemmer bidrager med Over 1000 kr. om måneden til A kasse og fagforening kontingenter, tiden er løber fra fagforeningerne, deres tid er forbi, De er bare en unødvendig omkostning,så længe de kun fokusere på at gøre sig Populære ved medlemmerne, i stedet for at at sammen med arbejdsgiverne forsøge at effektivisere og modernisere arbejdpladserne, så de store gevinster som er påpeget af produktionseskommisionen,kan komme til udløsning og give råd til velfærd til alle.
.

mandag den 5. marts 2018

Måske er det for tidligt at begrave den danske model.Fagbosserne, som fra start har styret mod konflikt ved at indgå musketer ed,
Hvor alle skal være med og få alle deres krav i gennem.
Se venligst de sidste seks uger hvor fagforeningerne har massebombet SOME og sat store annoncer i dagblade og på nettet.

Se deres krav som er på Ca. 8,2 % Plus en spisepause som har en værdi på  Ca. 7,5 %.
Hvis de offentlige arbejdsgivere bare gav los ville det hele bryde sammen, de Ca. 2 millioner øvrige lønmodtagere på det private arbejdsmarked har ikke dette niveau.
Vi må ikke glemme at det er dem der skaffer alle pengene så det hele kan betales. 
 

For øvrigt er det en underlig måde at forhandle på,
Man går hjem og skriver et brev hvor man stiller en masse ultimative krav" og så siger man at man kun møder op til forhandling under forudsætning at disse ultimative krav skalopfyldes før man møder op igen.  DIKTAT"

Så hvis begravelsen skal undgås vil det være en god ide at Fagbevægelsen gik til forhandlingsbordet med en realisme og ikke tvinge en blå mindretalsregering ud i et indgreb. 

søndag den 18. februar 2018

Fjenden sidder i den røde bygning"


#OK18

Opleves nærmest som en krig,
Det tunge fagbosser og deres spin-doktorer er kørt i stilling og det regner ned over de sociale medier med deres krigs budskaber, de opfører sig nærmest som den herskende klasse.

Der er ingen der kan have noget imod at offentligt ansatte,skaffer sig komfortable og vellønnede Stillinger, men det bør ligge lige under de privat ansattes løn.

Partier som Enhedslisten,Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet som gerne ser yderligere vækst i det offentlige er også partier, der direkte medvirker til en stadig forøgelse af omkostningerne i den offentlige sektor.


Et stort problem ved den offentlige sektor er, at den ikke er i konkurrence. Den udgør er monopol, hvorfor der ikke er nogen naturlig begrænsning på udgifternes størrelse. Hvis en privat virksomhed har et for højt udgiftsniveau, bliver produkterne for dyre, og forretningen mister kunder - og må i sidste ende lukke.

Bliver offentlig virksomhed drevet dårligt betaler skatteyderne og det er os alle.

Tilbage til den røde bygning,der arbejder mange hver dag for os alle sammen og som en tidligere finansminister lige har udtalt det er jo borgernes penge vi skal administrere.

Jeg undres over hvem fagbosserne taler til?

Det kan da ikke være til dem i den røde bygning!

Når man skal forhandle skal der være gensidig tillid og respekt,
Det opnår man ikke ved ultimative krav og trusler om der er milliard beløb i strejkekassen.
#ok https://twitter.com/search?q=%23OK18&src=tyah

fredag den 9. februar 2018

Normalt er jeg klar til at give Poul Madsen nogen på kassen, Blandt andet på grund af når Madsen og Ekstrabladet har afsløret en sag" så kører de meget på manden og ikke på sagen.I denne sag har Ekstrabladet professionelt afsløret og afdækket 

Jakob Engel-Schmidt.

Ekstrabladet har fremlagt fakta og ellers ikke deltaget i den efterfølgende hetz.
Jeg føler selv det er en dybt ulykkelig tragisk sag for Jakob Engel-Schmidt, og for venstre.
Det er uhyggeligt hvor hurtigt at Jakob Engel-Schmidt blevet kasseret af de fleste både i folketinget,
Jobbet og de sociale medier.
Når det er sagt,
Må vi ikke glemme at hændelsen skete i sommeren 2017 og det var først da Ekstrabladet 7 sep.
Foreholdt Jakob Engel-Schmidt visse fakta,at der kom skred i sagen,
At samme grund bad Jakob Engel-Schmidt umiddelbart  efter om orlov fra folketinget, 
Men begrundelsen var ikke hændelsen fra sommeren 2017.
Men i stedet at det hele kørte i ring i folketinget.


Det er forløbet og ikke Ekstrabladet der gør at Jakob Engel-Schmidt,
Vil have meget svært ved at vende tilbage til folketinget, 
Tilliden er ganske enkelt væk.

lørdag den 3. februar 2018

Pålfaldene at formodninger samt beskyldninger,samt antydninger af donationer til løkke fonden skulle have haft indvirkning på forløbet. I hele perioden fra nullerne til december 2017 hvor et flertal uden om regeringen tog over. Der havde Esben Lunde Larsen været minister i Ca. otte måneder. Herudover har der været otte ministre fra forskellige partier og i perioden fra 2002 til 2017 hvor Esben Lunde Larsen blev minister. Der findes ikke nogen ensidig pil der udpeger hverken Venstre eller Lars Løkke Rasmussen eller andre til at have været årsagen til at kvoterne var stukket helt af. Men den røde regering som sad fra fra 2011-15 fik heller ikke bremset kvotemaksimereringen .Dette angreb er et forsøg på efterrationalisering og beklikke Lars Løkke Rasmussen og Venstre uden skygge af bevis.


KONKLUSION
Rigsrevisionen finder, at Miljø- og Fødevareministeriets forvaltning af kvoteejerskab har
været meget kritisabel og ikke har understøttet Folketingets intention om, at kvoterne
ikke måtte koncentreres på for få hænder. Rigsrevisionens vurdering af Miljø- og Fødevareministeriets
indsats er baseret på følgende 2 forhold:
For det første har ministeriet ikke fastsat regler, der understøtter, at kvoterne ikke koncentreres
på for få hænder. Ministeriet har dels ikke fastsat konkrete mål for, hvad der skulle
til, før kvoterne var koncentreret på for få hænder, dels har reglerne i perioder reelt ikke
kunnet fungere som et loft over koncentrationen af kvoter. Samtidig har ministeriet ikke
fulgt systematisk op på udviklingen i den samlede kvotekoncentration over tid og har anvendt
ufuldstændige data.
Rigsrevisionens sammenstillinger af ministeriets data viser, at de 16 største IOK-fiskeres
ejerandel af den samlede IOK-kvote er steget fra 53 % i 2012 til 66 % i 2017 med den usikkerhed,
der er i ministeriets tal. Sammenstillingerne viser også, at de 10 største FKA-kvoteejere
inden for de enkelte FKA-fiskerier i gennemsnit ejede 40 % af det pågældende
FKA-fiskeri i 2011. I dag er andelen steget til 47 % af kvoterne. Stigningerne er sket, på
trods af at der i 2012 efter politisk ønske blev fastsat regler, der skulle begrænse yderligere
kvotekoncentration.
Ministeriet har flere gange efter politisk ønske ændret reglerne for kvotekoncentration
ved at fastsætte lofter for, hvor mange kvoter den enkelte fisker måtte eje.
Mens ministerietsiden 2006 har holdt lofterne for ejerskab af IOK-kvoter konstant på 10 %, så har ministeriet
i 2009 og 2014 ændret beregningsgrundlaget for fiskernes kvotekoncentration,
så fiskerne fik adgang til at købe flere kvoter uden at overskride lofterne.
Ændringen af beregningsgrundlaget i 2014 til at opgøre kvotekoncentrationen på baggrund
af den danske slutkvote frem for initialkvoten betød i princippet, at fiskernes kvotekoncentration
på papiret blev lavere, hvis slutkvoterne generelt var større end initialkvoterne.
Rigsrevisionen finder det utilfredsstillende,
at ministeriet ikke i forbindelse med undersøgelsen har tilvejebragt et grundlag for at opgøre, hvor store konsekvenser ændringen havde
for opgørelsen af kvotekoncentrationen. En anden konsekvens af ændringen af beregningsgrundlaget
i 2014 var, at det blev muligt for fiskere i løbet af året at bytte sig til en
lavere kvotekoncentration. Dette skyldes, at en fisker kan bytte nogle af de kvoter, der tæller
med i beregningen af kvotekoncentrationen, til internationale kvoter, der ikke tæller med.
Ændringen i 2009, hvor en række IOK-kvoter blev slået sammen til en samlet kvote, medførte
også, at den enkelte fiskers andel af den samlede IOK-kvote kan ændre sig, uden at
fiskeren gør noget aktivt for det. Dette skyldes, at beregningen af kvotekoncentrationen i
stigende grad blev afhængig af udsving i kvoternes størrelse og dermed ikke alene af de
kvoteandele, som fiskeren ejer.
INTRODUKTION OG KONKLUSION 3

Rigsrevisionen vurderer, at ændringerne samlet set har medført, at ministeriets nuvæ-
rende regler for koncentration af IOK-kvoter i praksis er sværere at administrere og gør
lofterne for, hvor mange kvoter en fisker må eje til flydende størrelser frem for faste lofter.

For det andet har Miljø- og Fødevareministeriet ikke etableret et system, der sikrer en forvaltning,
hvor ministeriet kan opgøre den enkelte fiskers ejerskab af kvoteandele korrekt.
Ministeriet har ikke haft de mest grundlæggende administrative forudsætninger for at kunne
registrere kvotehandler og dermed kvoteejerskab korrekt. Helt almindelige administrative
procedurer, såsom præcise regler for anmeldelser af handler med fartøjer og kvoter,
instrukser til sagsbehandlere og kvalitetssikringsprocedurer af den tilsendte grunddokumentation,
har frem til i dag været ikke-eksisterende. Konsekvensen er, at der har været
et helt utilstrækkeligt grundlag for at opgøre kvoteejerskab og kvotekoncentration.
Rigsrevisionen har påvist, at ministeriets utilstrækkelige forvaltning af kvoteejerskab konkret
har medført, at fiskere i flere tilfælde har overskredet kvotelofter. Herudover har ministeriet
ikke standset konkrete kvotehandler, der har medført, at den købende fisker kom
til at overskride kvoteloftet. Ministeriet har endvidere i 2 tilfælde givet dispensation til
fiskere, som ministeriets registreringer fejlagtigt viste havde overskredet kvoteloftet. Rigsrevisionen
kan samlet konkludere, at ministeriets nuværende registreringer om ejerskab
af kvoter ikke er tilstrækkeligt korrekte til at kunne anvendes. Rigsrevisionen finder det
utilfredsstillende, at ministeriets indsats for at undersøge, om reglerne blev overholdt, har
været mangelfuld, og at ministeriet på den baggrund har videregivet forkerte oplysninger
til Folketinget.
Samlet set vurderer Rigsrevisionen, at ministeriet i en årrække har anvendt ufuldstændige
data, skiftende beregningsgrundlag og forkerte registreringer af kvotehandler og
kvoteejerskab ved opgørelsen af koncentrationen for IOK-kvoterne. Samtidig er det blevet
muligt at bytte kvoter væk, der burde have talt med ved opgørelsen af kvotekoncentrationen,
via internationale kvotebytter. Dette har medført, at hverken ministeriet eller
offentligheden har fået et retvisende billede af kvotekoncentrationen.
Ministeriet har på baggrund af Rigsrevisionens undersøgelse oplyst, at ministeriet vil gennemføre
en bagudrettet analyse ved en ekstern part, bl.a. for nærmere at kunne bestemme
det samlede omfang af de problemer, som Rigsrevisionen har identificeret. Analysen
vil se på, om den nuværende reguleringsmodel på området er den mest hensigtsmæssige,
herunder om det nuværende meget høje omfang af kvotehandler er ønskeligt. Analysen vil
også se på det hensigtsmæssige i at have ét samlet kvoteloft for IOK-arter kontra individuelle
kvotelofter for de enkelte IOK-arter, på reglerne for bestemmende indflydelse og reelt
ejerskab, ligesom Rigsrevisionens påpegede problemstilling om at anvende initial eller
slutkvoter ved kvotekoncentrationsberegning skal analyseres.
Ministeriet har anmodet politiet om at indlede en politimæssig efterforskning i de sager,

hvor Rigsrevisionen har påpeget, at der kan være mistanke om strafbare forhold.